ZÁKLADNÍ INFORMACE O ČAKRÁCH


Stále častěji se i v moderní civilizaci připouští, že nejsme tvořeni pouze svými fyzickými těly, jak by se na první pohled mohlo zdát. Kolem nás neustále pulsuje elektromagnetické pole energie, které vytváří naše další, okem neviditelná, energetická těla.
Je velice zajímavé, že s touto informaci pracují nejen hindiusté, ale také nejrůznější národy světa, dokonce i ty, které jsou zcela odříznuty od jiných civilizací. Všichni tito lidé se shodují v tom, že toto pole jemné energie proudí spirálovitým pohybem ze sedmi hlavních center, čaker, které jsou umístěny po těle. Každá z nich má jinou vibraci a koresponduje s jinou úrovní bytosti.Senzitivní lidé dokážou světelnou duhu zářící okolo těla vnímat a tvrdí, že se její zabarvení mění nejen vlivem momentální nálady, ale také v závislosti na zdravotním stavu, charakteru a celkovém duševním vývoji.

Uvádíme ty nejdůležitější a základní charakteristické rysy jednotlivých čaker:

1. čakra
Spojuje nás se zemí, dává nám jistotu a pevnou půdu pod nohama.
Barva: červená
Umístění: V oblasti kořene páteře, mezi řitním otvorem a pohlavním orgánem.
Projev neharmonické činnosti čakry: nespokojenost s vizáží vlastního těla, pocit nespokojenosti s vlastním životem, strachy z materiálního nedostatku, zranitelnost, pohrdání, podezžívavost, nejistota, emoční nestabilita a sklony k agresívnímu chování, člověk se zajímá především o materiální záležitosti a oddává se ve velké míře smyslovým požitkům/ jídlu, alkholu, sexu/ atd.
Krystaly na harmonizaci čakry: hematit, červený jaspis, obsidián

2. čakra
Je to centrum emocí a tvoření
Barva: Oranžová
Umístění: Nad oblastí pohlavních orgánů
Projev neharmonické činnosti čakry: nedostatek radosti ze života, nechuť k sexu, nedostatek sebeúcty, neprůchodnost emocí, pocity zklamání, zrady, strach z pomluv, atd.
Krystaly na harmonizaci čakry: karneol, jantar

3. čakra
"Slunce v našem těle", Centrum a naší osobnosti, našeho vztahu k sobě i jiným
Barva: žlutá/zlatá
Umístění: V oblasti pupku.
Projev neharmonické činnosti čakry: manipulace, strach z ovládání jinými, strach z kritiky, neúspěchu, z nedostatku lásky a převzetí zodpovědnosti
Krystaly na harmonizaci čakry: citrín

4. čakra
Srdeční čakra není jen centrem vzájemné lásky, ale také lásky ke všemu okolo nás, i k přírodě. Dokážeme si plně vychutnat vůni přírody po dešti, vůni květiny, lesa, atd. Dává nám schopnost soucitu, emaptie a vnímání krásy. Tato čakra spojuje spodní tři (emoční) a horní tři (duchovní) čakry. Proto je velice důležité, aby byla v harmonii.
Barva: růžová/zelená
Umístění: Uprostřed hrudníku.
Projev neharmonické činnosti čakry: neschopnost odpouštět, závist, opičí láska, lpění na starých křivdách, osamocení, pocity hořkosti, viny, pocit, že si nezasloužíme být milováni, žal ze "zlomeného srdce", nenávist a zášť atd.
Krystaly na harmonizaci čakry: růženín, malachit, zelený aventurín

5. čakra
Centrum komunikace a inspirace, s její pomocí dokážeme vyjádřit to, co prožíváme. Spojuje naše srdce s myslí.
Barva: modrá
Umístění: V oblasti krku.
Projev neharmonické činnosti čakry: neschopnost se projevit nebo vyjádřit, koktání v hlasovém projevu, automatické podřizování se druhým i v případě, že s nimi nesouhlasíme, strach z kritiky našeho hlasového projevu, strach ze zodpovědnosti za své myšlenky a činy. Člověk s hyperaktivní pátou čakrou často pomlouvá druhé, lže, přetvařuje se, chce se prosadit za každou cenu, zveličuje skutečnost.
Krystaly na harmonizaci čakry: tyrkys, chalcedon, světlemodrý lapis lazuli

6. čakra
Třetí oko. Centrum vůle, uvědomění, síly mysli a duchovní síly, mimosmyslového vnímání, intuice, atd.
Barva: Duhová. Při aktvním a používaném třetím oku šedavá.
Umístění: Nad obočím, uprostřed čela.
Projev neharmonické činnosti čakry: uzavírání se všemi iracionálnímu, lpění na předsudcích, obviňování druhých za svůj neúspěch nebo nespokojenost, neschopnost větší představivosti nebo naopak neschopnost rozlišit realitu od fantazie či představ, noční můry (hyperaktivita) atd.
Krystaly na harmonizaci čakry: tmavě modrý lapis lazuli, sodalit

7. čakra
Centrum nejčistšího vesmírného vědomí, čisté duchovnosti, vztahu k Bohu, moudrosti
Barva: fialová či fialovobílá
Umístění: V oblasti temene hlavy či spíše těsně nad ním.
Projev neharmonické činnosti čakry: nedostatek odvahy k získání vyšších cílů a ideálů, neochota se měnit, najít cestu ke spiritualitě, negativní postoj k duchovnímu růstu, strach ze sebepoznání atd.
Krystaly na harmonizaci čakry: ametyst, křišťál, čaroit