Základní informace o nabíjení, očistě a používání kamenů.

Před prvním použitím je vždy nejlépe kámen očistit a po té nabít!

Použití:
Detaily k tomu na co se který kámen hodí jsou popsány u jednotlivých
kamenů v popisu.
Je možné jej nosit v kapse, ale lépe je přímo se jej dotýkat kůží.
Vezměte svůj kámen do ruky, soustřeďte se na něj a vezměte si z něj
to, co je pro vás potřebné a co vám daný kámen může nabídnout.
Můžete jej jen tak držet v dlani či jej v ní převalovat a mačkat nebo jej držet
při meditaci, ve které se na něj soustředíte.
Menší kameny mohou dámy nosit v podprsence, můžete je nosit zavětšené
na krku či jako náramky na rukou apod. Je možné a vhodné je pokládat na
tělo v místě čaker, které daný kámen pomáhá nabíjet, čistit a aktivovat.
Je třeba však myslet na to, že každý kámen se časem vybije či naplní negativní
energií, od které vám uleví.

Očista:
Způsobů očisty je povícero. Každý kámen má často svou specifickou očistu.
Zmiňme tedy základní, víceméně universální a jednoduchou očistu.
Vezměte kámen mezi dva prsty a nechejte jej oplachovat a čistit proudem
studené vody. Po té jej dejte někam oschnout, aniž by jste jej utírali či se
ho jinak dotýkali.

Nabíjení:
Opět zmiňme jen základní způsoby nabíjení.
Očištěný kámen dejte na parapet, na balkon apod. v době, kdy je měsíc v úplňku.
Nechejte jej tam celý den, pak je připraven k použití.
Je možné jej taktéž nabíjet slunečním svitem, avšak na to je třeba opravdu slunečného
počasí a několika dní...

Kamenů, které používáte by se neměl po jejich očištění a nabití dotýkat už nikdo další, kromě Vás!